تلاش ضد عاشورايي در غرب

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

فوكوياما در كنفرانس اورشليم با عنوان «بازشناسي هويّت شيعه» مي گويد: شيعه، پرنده اي است كه افق پروازش خيلي بالاتر از تيرهاي ماست. پرنده اي كه دو بال دارد: يك بال سبز و يك بال سرخ .
    او بال سبز اين پرنده را مهدويّت و عدالت خواهي و بال سرخ را شهادت طلبي دانسته كه ريشه در عاشورا دارد و شيعه را فنا ناپذير كرده است ؛ به همين دليل اعلام مي كند درجنگ آخر الزمان شيعيان هستند كه پيروزند وبراي همين براي مقابله با شيعيان راه حلي ارائه مي دهد وآن گرفتن اين دو بال است؛ او اعلام مي كند كه بايد اين دو بال (مهدويت و شهادت طلبي) را از شيعه گرفت تا بتوان بر آن چيره شد. جالب اينجاست كه اين نظريه پردازي با استقبال بسيار زياد رسانه اي همراه بود.
    گروه هاي ضد شيعه عمدتاً تحت پوشش سياستمداران غربي هستند ودرواقع فعاليت هاي آنان مطابق خواسته هاي سياسي غرب است. البته ناگفته نماند كه بعضي گروه هاي ضدشيعي عرب هم كه با آنها همراهي مي كنند از هر رسانه اي براي تخريب عاشورا وشيعه استفاده مي نمايند. اما درچند سال آخير تمركز ويژه اي روي سايت هاي اينترنتي و كليپ هاي تصويري داشته اند. به نحوي كه سعي دارند با نشان دادن تصاوير ساختگي از عزاداري عاشورا و يا تصاويري از گروه هاي تندرو كه اصلاً تطابقي با فرهنگ شيعه ندارند اين فرهنگ و به ويژه عاشورا را خشن نشان دهند تا از آن تقدس زدايي كنند. به عنوان مثال مي توان به سايت http://www.jesus-is-savior.com/اشاره كرد كه معناي آن مسيح نجات بخش است. دربخشي از اين سايت از شيعه به عنوان يكي از اديان دروغين نام برده مي شود و در آن هم تصويري را نشان مي دهد كه مادري سر فرزند خود را مي شكافد ودر زير اين تصوير نوشته است كه« اين مادرسر فرزند خود را به خاطر ] امام[ حسين مي شكافد؛ باشد كه حسين پاداش او را بدهد!» و در ادامه نوشته شده : «اين است روش شيعه. چه دين ارزشمندي است. شيعيان را دوست داشته باشيد!»اين تصوير همراه اين جمله تخريبي دراين سايت نشان از كينه اي عميق از شيعه دارد.
    كليپ ها وتصاوير موجود در سايت مذكورهويت وتمدن شيعه را هدف قرار مي دهد . به اين ترتيب كه دركنار نشان دادن قمه زدن بر فرق كودكان ، نوشته است:« اين است تمدن شيعه. آيا بايد از اين مردم چيزي جز بمب گذاري انتظار داشت!» ويا در جايي ديگر درزير اين عكس ها وكليپ ها نوشته است كه «اين است شيعه اي كه آن را مذهب صلح مي خوانند !» اين جملات توهين آميز كه از سوي اين سايت هاي وابسته به جريانات پول پرست غربي صورت مي گيرد نشان از برنامه ريزي بزرگ آن ها براي تخريب شيعيان دارد.
    جالب اين است كه درقسمت پايين تر اين سايت به طور ناشيانه كليپ وتصويري از شيعيان عراق نشان داده مي شود كه معلوم نيست دركجاي عراق است وبا كمي دقت مي توان فهميد كه اين تصوير دريكي از كشورهاي غربي فيلم برداري شده است . در زير اين تصوير نوشته شده است كه« 30 سال حزب بعث شيعيان را بسته يود اما به محض اين كه آنها رفتند شيعيان رو به خشونت وخودزني آوردند.»
    آنها هعمچنين سعي دارند دركليپ ها و تصاوير خود قمه زني را - علي رغم فتواي مراجع تقليد مبني بر حرام بودن آن - به عنوان يكي از اصول جلوه دهند .
    همچنين از نمونه هاي ديگر تهاجم رسانه اي غرب عليه فرهنگ عاشورا مي توان به اين اشاره كرد كه هنگامي كه درسايت يوتيوب كلمه شيعه را جستجو مي كنيد كليپي نمايش داده مي شود كه ابتدا درآن تصاويري از فرهنگ وتمدن غرب و بناهاي زيبا نشان داده مي شود و ناگاه تصوير قطع شده وجمله اي روي صفحه مي آيد كه معناي اين است : «اروپا بيدار شو» پس از اين جمله تصوير قمه زني و صورت هاي پرخون را نشان مي دهد و درپايان نوشته مي شود كه »به زودي درشهر شما چنين چيزي اتفاق مي افتد« وسعي دارد نشان دهد كه به اصطلاح غرب متمدن بايد جلوي فرهنگ شيعيان را بگيرد. جاي تعجب است كه اين رسانه ها در تلاش براي خشن نمايش دادن شيعه هستند. مگر به جز اين است كه آمريكا و دولت هاي متحد با آن با جنگ ها و خونريزي هاي خود مظهر خشونت دردنيا هستند؟.
    متاسفانه موضوع به همين جا ختم نمي شود وفعالين ضد شيعي عرب هم دراين راه از هيچ حركتي چشم پوشي نمي كنند كه نمونه آن را مي توان در سايت عربي «طريق الاسلام« ديد كه از عاشورا و شيعه با عنوان بدعتي دراسلام ياد مي شود واعلام مي كند كه پيامبر اكرم (ص) اين روز را عيد اعلام كرده اند درحالي كه شيعيان درآن عزاداري مي كنند وسعي مي كند با اين دروغ پردازي هاي خود اين افكار را درجهان اسلام ترويج دهد.
    اين مطلب را به عينه مي توان درمناظره تصويري دكتر تيجاني كه متفكر شيعي است و دو نفر از متفكراني كه ادعاي مشرك بودن شيعه را دارند مشاهده كرد. درحين اين مناظره تصويري ، درحالي كه برتري استدلالي با دكتر تيجاني است اما خود اين سايت وشبكه سعي دارد با نشان دادن قمه زني درعاشورا درحين مناظره ، به بيننده القا كند كه شيعيان خشونت طلب هستند وبه اين وسيله استدلالات دكتر تيجاني را باطل اعلام كند .
    تمام اين موارد درحالي است كه رسانه اي مانند بي بي سي كه داعيه حرفه اي بودن دارد درسايت خود از اين تصاوير استفاده كرده و سعي دارد شيعه را خشن و غير انساني معرفي كند و هر فرد آگاهي مي داند كه اين روش خلاف حرفه اي گري است، چرا كه رسانه اي كه عده اي از مردم جهان را تخريب مي كند و مقدسات آنها را ناديده مي گيرد تنها ابزاري است دردست مشتي سياستمدار فريبكار كه براي اهداف استعماري خود دست به هر كاري مي زنند. رسانه هايي ديگر مانند شبكه هاي ماهواره نيز براي اين تخريب فرهنگ عاشورا مورد استفاده هستند. نمونه آن را مي توان درشبكه هاي فارسي متصل به سياستمداران غربي ديد كه درآن به اين مقدسات توهين مي شود . از جمله شبكه انجمن پادشاهي ايران كه درحال ورشكستگي است و درآن به طور آشكار به امام حسين (ع) توهين مي شود.
    به واقع همه اين هزينه ها ودروغ پردازي ها وتخريب وتوهين ها تنها به خاطر كينه عجيب نسبت به شيعيان واحساس خطر فرهنگي از سوي غرب است. چرا كه تفكر اصيل شيعي به خاطر فطري بودن ، دردل هرانسان آگاهي نفوذ خواهد كرد وآن گاه تمام دنيا درمقابل ظلم هاي غربي ها خواهد ايستاد چرا كه فرهنگ عاشورا وفرهنگ شيعه فراتر از آن است كه با مشتي مهمل گويي ودروغ پردازي تضعيف شوداما نقطه جالب توجه اينجاست كه تمام رسانه هاي غربي و يا رسانه هاي عربي كه بازيچه سياستمداران غرب قرار گرفته اند با اين تخريب ها تنها اعتبار رسانه اي خود را زير سوال مي برند و باعث نفرت جهان تشيع از خود مي شوند.
    اما وظيفه ما شيعيان در مقابل اين سيل تهاجم رسانه اي چيست؟ وظيفه ما اين است كه بابرپايي صحيح عزاداري ، سنت هاي اصيل اين مراسم را زنده نگه داشته و فرهنگ قدرتمند اسلام و تشيع را آن گونه كه هست به جهان معرفي كنيم و در اين راه از هر وسيله اي به خصوص رسانه ها براي معرفي اين فرهنگ استفاده نماييم.

نویسنده : علي خوزاني بازدید : 54 تاريخ : سه شنبه 14 آبان 1392 ساعت: 22:59
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123